Aquadimm3 használati utasítás

 

A készülék akvarisztikai vagy egyéb kertészeti felhasználású led lámpatestek teljesítmény szabályozására alkalmas. Három független kimenettel rendelkezik, melyekre ugyanazokat a beállítási lehetőségeket, egymástól függetlenül alkalmazhatjuk. Rendelkezik továbbá három olyan kimenettel, melyekkel 12V-os fogyasztót, relét, stb. kapcsolhatunk a megadott beállítások szerint. A készülék egy analóg bemenettel is rendelkezik, ahol 0-12V között változhat a feszültség. Ide termisztor, vagy egyéb érzékelő által előállított feszültséget kapcsolhatunk. Ha a feszültség a beállított értéket meghaladja, a kimenet bekapcsol. Ez fűtés, CO2 rendszer, szivattyú, stb. vezérlésére használható. A kimenetek naponta egyszer kapcsolhatnak be és ki, a led kimenetek a fényerőt ilyenkor fokozatosan emelik, csökkentik. A led kimenetekre akár izzólámpát is köthetünk.

 

A menü felépítése

Alap helyzetben a kijelzőn a tizedespont jobbra haladva, másodpercenkénti rövid felvillanással jelzi a működést számunkra. A készülék kijelzője alatt található két gomb a menügomb, jobb-bal irányban a menüpontok között válthatunk ezekkel. Egyidejű megnyomásukra, a készülék kilép a menüből. A kijelző mellett található két gomb a menüpontban megjelenített érték beállítására szolgál. 

A kijelző 3 karaktert jelenít meg. A bal oldali karakter a menüpont azonosítására való. A középső és jobb oldali karakter a menüpontban beállított kétjegyű számot mutatja. A kijelzőn látható három pont itt nem tizedespontként funkcionál, hanem a három kimenet azonosítására szolgál. Ha a menübe a jobbra gombbal lépünk be, akkor a bal oldali tizedespont folyamatosan világít, jelezve, hogy az első ledcsoport beállításainál járunk. Jobbra tovább haladva a menüben, a középső, majd a jobb oldali tizedespont világít, jelezvén a 2. és 3. ledcsoportra vonatkozó beállításokat. Mindhárom esetben ugyanazok a menüpontok ismétlődnek. Jobbra továbbhaladva a menüben a baloldali tizedespont világít ismét, de nem folyamatosan, hanem villogva, ez jelzi, hogy a vezérlőkimenetek beállításainál járunk. Itt hasonló módon, a villogó baloldali tizedespont az egyes vezérlőkimenethez tartozó menüpontokat jelzi, a középső a kettesét, a jobb oldali a hármasét. Ezután az általános beállításokhoz érünk, itt nem világít egyik tizedespont sem. A menüben való mozgás mindkét irányba lehetséges. Ha 10 percig nem történt gombnyomás, a készülék automatikusan kilép a menüből.

 

 

ledcsoportra vonatkozó menüpontok: (tizedespont folyamatosan világít)

A: maximális fényerő (0-99)

B: minimális fényerő (0-99)

C: fényerő növekedés kezdete, óra (0-23)

D: fényerő növekedés kezdete, perc (0-59)

E: fényerő növekedés ideje, perc x C (0-99) /szorozva a C pontban beállított értékkel/

F: fényerő csökkenés kezdete, óra (0-23)

G: fényerő csökkenés kezdete, perc (0-59)

H: fényerő csökkenés ideje, perc x C (0-99) /szorozva a C pontban beállított értékkel/

 

vezérlésre vonatkozó menüpontok: (tizedespont villog)

A: vezérlőkimenet bekapcsolása, óra (0-23)

B: vezérlőkimenet bekapcsolása, perc (0-59)

C: vezérlőkimenet kikapcsolása, óra (0-23) 

D: vezérlőkimenet kikapcsolása, perc (0-59)  /vagy másodperc, vagy tizedmásodperc/

E: időzítés üzemmód választó (0-2)

        0 : normál üzemmód - a beállított ki és bekapcsolási idők szerint működik az adott kimenet.

        1 : másodperc alapú üzemmód - a kikapcsolási percnél beállított érték ez esetben a bekapcsolási időtartam másodperceinek számát határozza meg,   ami bekapcsolási időponttól számítandó. Így bármyelyik kimenetre beállíthatunk 1 másodperctől 60 másodpercig bármilyen bekapcsolási időt. 

        2 : tizedmásodperc alapú üzemmód - a kikapcsolási percnél beállított érték a tizedmásodpercek számát határozza meg, így lehetőség van egy tizedmásodperctől hat másodpercig időzíteni, tizedmásodperces lépésekben. (etető, tápoldat adagoló stb. számára hasznos lehet)

A két utóbbi üzemmód használata esetén, a kikapcsolási óra értéke a működésre nincs hatással.

F: gyakoriság beállítása (1-99) Az időzítés ennek segítségével úgy is beállítható, hogy a beállított időpontban nem minden nap aktivizálódik a kimenet. 

pl.: 1->minden nap ... 3->minden harmadik napon ... 99->99 naponként   (ha történt értékmódosítás a menüpontban, akkor annak a kimenetnek a nap számlálója újraindul, tehát aznap a kimenet vezérelve lesz, ha az időbeállítások ezt engedik)

G: vezérlőkimenet komparátor funkció (0-99) /csak az 1. és 2. vezérlőkimenet esetén/

Ha nulla, akkor a funkció ki van kapcsolva, a vezérlőkimenet időre vezérelt, ha nem nulla, akkor az itt beállított érték és a bemeneti feszültség alapján van vezérelve a kimenet. (0->0V, 99->12V) Ha a bemeneti feszültség nagyobb mint a beállított feszültség érték, a kimenet aktív.

G: vezérlőkimenet tápkapcsolás funkció (0-1) /csak a 3. vezérlőkimenet esetén/

Ha nulla, akkor a funkció ki van kapcsolva, a 3. vezérlőkimenet időre vezérelt, ha egy, akkor a 3. vezérlőkimenet akkor kapcsol be, ha a ledcsoportok közül bármelyiknek a fényereje nem nulla. Ha már egyik led kimenet sem aktív, akkor 20s után kikapcsol.

 

általános beállítások: (tiedespont nem világít)

A: fényerő változási görbe típusa (0-20)               

Lineáristól az erősen exponenciálisig állítható a növekedés és csökkenés jellege ( 0->lineáris)

B: felhős idő imitáció (0-20 - 21)

A fényerő a beállított maximum és egy alacsony érték között véletlenszerűen változik, véletlen sebességgel, a beállított mértékig ( 0->kikapcsolva, 20->legfelhősebb) A 21. érték beállítása esetén az analóg bemenet jelszintje alapján 0 és 20 között automatikusan változik a beállítási érték. Ha az analóg bemenetet valamelyik vezérlőkimenetre kötjük, akár időzíthetjük is a felhő funkciót, de használhatunk potmétert, különböző időjárás érzékelőket is.

C: változási idő szorzó (1-6)

A ledkimenetek beállításainál az E és H menüpontban beállított értéket szorozhatjuk az itt beállított értékkel, így majdnem 10 órás változási idő is beállítható.

D: idő beállítás, óra (0-23)

A vezérlőegység belső órájának beállítása

E: idő beállítás, perc (0-59)

A vezérlőegység belső órájának beállítása, ha történt értékmódosítás, akkor a menüpont elhagyásakor nullázódik a másodperc számláló

F: óra kalibrálás (0-50-99)

Alapérték 50, magasabb értéknél az óra gyorsabban jár, alacsonyabb értéknél lassabban. Akkor indokolt a használata, ha az óra pontatlanná válik, és az eltérés mindig ugyanabba az irányba történik. Egy egység napi 0.2 másodpercet jelent, így legfeljebb +/- 10s/nap állítható be.

 

Gyors bekapcsolás funkció

A menüből kilépve a FEL gomb hosszú idejű (>5s) megnyomására mindhárom ledcsoport a beállított maximális fényerővel kezd világítani, mindaddig, amíg a LE gombot meg nem nyomjuk. Ha újra megnyomjuk a FEL gombot, akkor az első ledkimenet önmagában világít, míg a többi teljesen sötét, további gombnyomásokra a 2. és 3. kimenet hasonlóképpen önmagában világít, majd az utolsó lépésben egyik sem világít, még akkor sem, ha az időzítés alapján akkor éppen világított. A funkció bekapcsolását a kijelzőn egyszerre villogó három pont jelzi. Bármelyik lépésből a LE gombbal tudunk az eredeti állapotba visszalépni. Ügyeljünk arra hogy ezt mindig megtegyük a funkció használatát követően, mivel a beállított lámpa időzítések csak ez esetben fognak műköni.  A menüben jobbra balra bármelyik menüpontot elérhetjük, és állíthatjuk a gyors bekapcsolás funkció használata közben.  

 

Áramszünet esetén

A készülék a pontos időt és a beállításokat áramszünet esetén sem veszíti el, és a belső órája tovább jár, minimális fogyasztás mellett. Áramszünet után a kimenetek, és fényerősség azzal az állapottal indul, ami abban az időpontban egyébként is lett volna, így a be és kikapcsolási időpontok nem tolódnak el az áramszünet hatására. Az áramszünet alatti működéshez a készülékbe egy CR2032 típusú gombelemet kell beletenni. Ha az elem cserére szorul, a kijelzőn a Lo Bat felírat villog felváltva indulás után, a következő gombnyomásig.

 

Biztosíték

A készülékben olvadó biztosíték található, ez túlfeszültség, fordított polaritás, belső hiba, vagy a relé kimeneteken történt zárlat esetén olvad ki. A ledmeghajtó kimenetek árama nincs védve a biztosítékkal, erről a felhasználónak kell gondoskodni, külső biztosíték használatával, a használt lámpa üzemi áramerősségének megfelelően.

 

Használati lehetőségek

A ledcsoportok akár egymástól eltérő feszültségekkel is meghajthatók, külön tápegységekkel ledcsoportonként, illetve a vezérlőegység, és a ledek is táplálhatók külön áramforrásról. Előbbi eset olyankor indokolt, ha a ledek mennyisége vagy nyitófeszültsége eltérő a különböző ledcsoportokban, utóbbi eset pedig azért lehet hasznos, mert a vezérlőegység, egy kisebb tápegységről meghajtható, a minimális napi fogyasztás érdekében. A ledek tápegysége ez esetben a sötét időszak alatt teljesen feszültség mentesíthető, erre szolgál a G3 menüpont. Utóbbi esetben a ledek, és a vezérlő egység pozitív pólusa nem közösíthető, a tápegységek negatív pólusa igen.

A készülék nem alkalmas áramgenerátoros meghajtás áramának szabályozására! Kizárólag feszültségszabályzott tápegységgel használható. A ledek áramerősségének korlátozására ellenállás használható.

Áramgenerátor vezérlése az áramgenerátor engedélyező bemenetének vezérlésével megoldható, a megfelelő átalakítás mellett. (A FET Gate lábáról levehetünk p-p 8V-os négyszögjelet)

 

tipp: Ha a szűrőt és az automata etetőt kimenetről vezéreljük, a szűrő az etetés utáni x percre leállítható, a megfelelő beállításokkal.

 

Műszaki paraméterek

tápfeszültség:   11-25V

 

led meghajtó (PWM) kimenetek:

-      villogási frekvencia: 240Hz

-      felbontás 16bit

-      max. áram csatornánként 5A (kapcsolóeszköz: IRLZ44N)

 

vezérlő kimenetek:

-      max. áramerősség: 1A (kapcsolóeszköz: BD140)